Intenzívne kurzy španielčiny pre obchodný život

 

Tieto kurzy sú ideálne pre tých, ktorí potrebujú španielsky jazyk v práci, ale majú len málo času venovať sa učeniu. V týchto kurzoch, budete pracovať prevažne so situáciami z podnikateľskej sféry. Role-play rokovania, prezentácie, telefónne hovory a iné hry. Osobitný dôraz je kladený aj na vzdelávanie z odbornej slovnej zásoby: právo, medicína, marketingu, atď

Výučba u týchto kurzov je 7 hodín denne. Raňajky a obedy budú ponúknuté k dispozícii.

Počet dní Cena(€)
5 800
Ďalší deň 160