Prihláška

Kontaktujte nás 🙂

[email protected]

Všeobecné podmienky

  • Bežný minimálny vek pre naše kurzy v Španielsku je 16 rokov. V prípade mladších študentov nás prosím kontaktujte.
  • Kurz je rezervovaný po prijatí dohodnutej zálohy na bankový účet Language Mood. Zostatok poplatku za kurz je potrebné uhradiť v prvý deň pobytu v Language Mood.
  • Po prijatí zálohy vám kurz potvrdíme e-mailom alebo obyčajnou poštou. Pripojíme aj ďalšie užitočné informácie.
  • Dohodnutá záloha sa nevracia za žiadnych okolností okrem zrušenia kurzu zo strany Language Mood. V takomto nepravdepodobnom prípade bude záloha okamžite vrátená.
  • Študenti, ktorí kurz nedokončia, strácajú nárok na všetky poplatky zaplatené za kurz.
  • Spoločnosť Language Mood si vyhradzuje právo vylúčiť každého študenta, ktorý sa správa násilne alebo neúctivo.
  • Študenti sú povinní zabezpečiť si vlastné zdravotné poistenie. Študenti z krajín EÚ by si mali vybaviť aj Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP).
  • Študenti povoľujú spoločnosti Language Mood konať v ich mene v prípade zdravotnej pohotovosti.
  • Language Mood nezodpovedá za prípadné tlačové chyby.