Prihlasovací formulár

Prihlásenie sa je veľmi jednoduché. Stiahnite si a vyplňte formulár a zašlite ho e-mailom (ako pripojený súbor), alebo poštou. Po obdržaní formulára vám dočasne rezervujeme miesto.

Prihláška 2018

Požadujeme zálohu vo výške 90 EUR do 7 dní po potvrdení vášho miesta v škole Atenea.

Všeobecné podmienky

 • Minimálny vek pre naše kurzy je 16 rokov. Ak je študent maloletý, prosím kontaktujte nás.
 • Kaucia za kurz / ubytovanie je 90 EUR, prevedené na bankový účet školy.Zvyšná suma bude doplatená kurz/ ubytovanie na mieste v prvý deň kurzu.
 • Akonáhle dostaneme potvrdenie o prevedení zálohy obdržíte potvrdenie poštou poprípade emailom. Zároveň obdržíte ďalšie užitočné informácie.
 • Záloha 90 EUR sa nevracia za žiadnych iných okolností ako zrušenie kurzu školou Atenea. V tomto prípade bude záloha vrátená ihneď.
 • Študenti, ktorí opustia kurz pred ukončením nemajú nárok na vrátenie zvyšnej sumy zaplatenej škole Atenea.
 • Študenti, ktorí budú ubytovaní v bytoch prevedú zálohu vo výške 75 EUR na účet školy Atenea. Táto záloha bude vrátená po ukončení pobytu ak zanechajú byt bez škôd.
 • Apartmány môžu byť obsadené od 12:00 v nedeľu do 12:00 v sobotu.
 • Upratovanie bytu je povinnosťou študentov. Uteráky a posteľná bielizeň budú poskytnuté.
 • Škola si vyhradzuje právo exmatrikulovať študentov, ktorí sa správali neúctivo alebo násilným spôsobom.
 • Zdravotné poistenie je na zodpovednosti študenta. Študenti z krajín EÚ by mal nosiť zo sebou Preukaz európskeho zdravotného poistenia. Študenti potvrdia právo školy jednať v ich záujme v prípade lekárskej pohotovosti.
 • Škola Atenea nezodpovedá za tlačové chyby.