DELE-examination – preparationskurser

 

Dessa kurser är speciellt riktade mot dem som önskar få ett officiellt intyg i spanska. Detta intyg kallas Diplom för spanska som främmande språk (på engelska Diplomas in Spanish as a Foreign Language, på spanska Diploma de español como lengua extranjera, DELE), och är sammanställt av Instituto Cervantes tillsammans med ministeriet för kultur.

DELE-diplomet finns på tre olika nivåer: Nybörjare/Initial (B1), Fortsättning/Intermediate (B2), Avancerad/Superior (C2). Alla studenter skriver examinationen på Huelvas universitet eller i Sevilla.

Den förberedande kursen inför DELE består av 30 lektioner, och består av standardkurs + lektioner i DELE-kunskaper.

Det finns tre tillfällen för examination: maj, augusti och november.

Antal veckor Pris (€)
2 475
4 900