Ansökningsformulär

Ansökningsprocessen är väldigt enkel. Ladda ner och fyll i formuläret och bifoga det sedan i ett mail till oss, eller skriv ut det och skicka som vanlig post. När vi har fått din ansökan reserverar vi en plats till dig temporärt.

Inskrivning 2018

Inom 7 dagar efter att din plats konfirmerats, krävs en depositionsavgift på 90 Euro för att vi ska hålla kvar din plats på Escuela Atenea.

Allmänna Regler

 • Den normala minimiåldern är 16 år. Vänligen kontakta oss vid yngre ålder.
 • Din plats i kursen och på boendet är reserverad till dig efter att vi har fått 90 Euro till vårt Escuela Atenea bankkonto. Resten av kostnaden för kursen och boendet måste betalas första dagen på Escuela Atenea.
 • När vi har fått din depositionsavgift får du ett mail eller vanligt brev, där vi konfirmerar att du har din plats. Vi kommer även bifoga annan viktig information.
 • Depositionsavgiften på 90 Euro kan endast fås tillbaka om du avbokar din plats. Om detta skulle ske, för vi genast tillbaka pengarna till dig.
 • De studenter som inte fullföljer kursen har inte rätt att få tillbaka någon kostnad för kursen eller boendet.
 • Studenter som väljer att dela lägenhet med andra studenter, krävs på en pant på 75 Euro av Escuela Atenea. Vid utflyttning kommer dessa pengar återfås då ingen skada har skett på lägenheten.
 • Boende hos familjer och i lägenheter är tillgängliga från söndag och måste lämnas på lördag.
 • Studenter som hyr lägenhet/del i lägenhet är själva ansvariga för städning. Lakan och handdukar finns inte att tillgå.
 • Escuela Atenea har rätt att relegera de studenter som beter sig på ett våldsamt eller hotfullt sätt.
 • Alla studenter har själva ansvar för att ordna sjukförsäkring. Studenter från länder i EU har alla rätt till Europeiska Sjukförsäkringskortet (European Health Insurance Card –EHIC), som i Sverige utfärdas av Försäkringskassan.
 • Studenter tillåter Escuela Atenea att ta ansvar för dem om de skulle bli akut sjuka.
 • Escuela Atenea tar inget ansvar för eventuella tryckfel.