Inskrivning

Vänligen kontakta oss 🙂

[email protected]

Allmänna Regler

  • Den normala minimiåldern i Spanien är 16 år. Vänligen kontakta oss vid yngre ålder.
  • Kursen är reserverad när den överenskomna insättningen har kommit in på Language Mood Bank Account. Återstoden av kursavgiften måste betalas den första dagen på Language Mood.
  • När vi har fått din depositionsavgift får du ett mail eller vanligt brev, där vi konfirmerar att du har din plats. Vi kommer även bifoga annan viktig information.
  • Den överenskomna depositionen återbetalas inte under några andra omständigheter än om Language Mood ställer in kursen. I denna osannolika händelse kommer depositionen att återbetalas omedelbart.
  • De studenter som inte fullföljer kursen har inte rätt att få tillbaka någon kostnad för kursen.
  • Language Mood har rätt att relegera de studenter som beter sig på ett våldsamt eller hotfullt sätt.
  • Alla studenter har själva ansvar för att ordna sjukförsäkring. Studenter från länder i EU har alla rätt till Europeiska Sjukförsäkringskortet (European Health Insurance Card –EHIC), som i Sverige utfärdas av Försäkringskassan.
  • Studenter tillåter Language Mood att ta ansvar för dem om de skulle bli akut sjuka.
  • Language Mood tar inget ansvar för eventuella tryckfel.